تمدید مجدد مهلت ثبت نام افراد جدید و جاماندگان یارانه

image

تمدید مجدد مهلت ثبت نام افراد جدید و جاماندگان یارانه


🔹 ثبت نام افراد جدید و جامانده از یارانه که تا چهارم خرداد تمدید شده بود، تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.

🔹تنها افرادی به پلیس +10 مراجعه کنند که درحال حاضر یارانه بگیر هستند و با ازدواجشان می خواهند یارانه را جداگانه دریافت کنند.

map